Loading

Facebook Instagram
Urbanovsk√Ĺ Transport

v√Ĺkopov√© pr√°ce

Snaha vyuŇĺiŇ• pln√Ĺ potenci√°l dostupnej techniky, viedla k rozŇ°√≠reniu n√°Ň°ho port√≥lia sluŇĺieb o zemn√© v√Ĺkopov√© pr√°ce, ter√©nne √ļpravy, odvoz zeminy a podobne. V√Ĺkopy z√°kladov pre stavby, rodinn√© domy, v√Ĺkopy pre Ňĺumpy, Ň°achty, kanaliz√°cie. K dispoz√≠cii m√°me 2x Komatsu WB-93 R5 a n√°kladn√© vozidl√° Tatra 815, Liaz a Renault Kerax 8x4.


Nakońĺko sa venujeme aj preprave a dod√°vke kameŇąa, Ň°trkov, Ň°trkopieskov a pieskov, vieme v pr√≠pade z√°ujmu zabezpeńćiŇ• dovoz t√Ĺchto materi√°lov.

v√Ĺkopov√© a zemn√© pr√°ce Komatsu WB-93 R5
Urbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° dopravaUrbanovsk√Ĺ transport, medzin√°rodn√° kami√≥nov√° doprava

Vozov√Ĺ park


Disponujeme vlastnou flotilou n√°kladn√Ĺch vozidiel v r√īznych modifik√°ci√°ch, kde kaŇĺd√© vozidlo je vybaven√© monitorovac√≠m syst√©mom a GPS navig√°ciou. V naŇ°om vozovom parku s√ļ vozidl√° s plachtov√Ĺmi n√°vesmi, vykl√°pac√≠mi n√°vesmi, n√°ves walking floor, Ň°tvorn√°pravov√© vozidlo ako aj r√īzne stavebn√© mechanizmy. Vozidl√° a techniku udrŇĺiavame vo v√Ĺbornom technickom stave a pravideln√Ĺ servis, √ļdrŇĺba ako aj obnova, s√ļ samozrejmosŇ•ou.


celá galéria

NavŇ°t√≠vte a sledujte novinky z prostredia naŇ°ej spolońćnosti na Facebooku

Kontakty
URBANOVSK√Ě TRANSPORT s.r.o.

URBANOVSK√Ě TRANSPORT s.r.o.


URBANOVSK√Ě TRANSPORT s.r.o.

Karpatsk√° 3491

911 01 Trenńć√≠n - Biskupice

Slovensk√° republika+421 32 640 17 79

urbanovsky@urbanovskytransport.skIńĆO: 44 828 349 | DIńĆ: 2022836893

SpolońćnosŇ• zap√≠san√° v obchodnom registri na okresnom s√ļde v Trenńć√≠ne, vloŇĺka ńć. 21757/R.Register dopravcov a Odborne sp√īsobil√Ĺch os√īb v CD

Plachtové návesy


Mgr. Martina Kriv√°


+421 32 640 17 79

+421 910 859 666

spedicia@urbanovskytransport.sk

Skl√°pacie n√°vesy


Katarína Sluková


+421 32 640 17 79

+421 903 475 657

doprava@urbanovskytransport.sk

Skl√°pacie n√°vesy EU


Ing. Zuzana Gregorikova


+421 32 6401779

+421 903 525 051

dispo@urbanovskytransport.sk

V√Ĺkopov√© pr√°ce

Predaj sypk√Ĺch materi√°lov


Anton Urbanovsk√Ĺ


+421 32 640 17 79

+421 905 493 627